Prezentare proiect

"Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj” presupune investiții pentru îmbunătățirea proceselor de captare, tratare și distribuție a apei potabile și pentru colectarea și epurarea apelor uzate în județul Gorj. Lucrările care vor fi realizate în cadrul proiectului sunt localizate în județul Gorj, la nivelul a 69 de localități din 12 UAT-uri, grupate în 14 sisteme de alimentare cu apă, dintre care, 2 sisteme zonale de alimentare cu apă și 12 sisteme de alimentare cu apă.

14

Surse de apă noi/reabilitate

25

Stații de tratare/clorinare
noi/reabilitate

26

Stații de pompare noi/reabilitare

33

Rezervoare de înmagazinare
noi/reabilitate

Stadiu de implementare

Contractul de Finanțare pentru proiectul POIM Gorj a fost semnat la data de 443/ 23.12.2020 între Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management și Aparegio Gorj S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării.

Perioada de implementare a proiectului este de 55 luni, respectiv între data de 1 iunie 2019 și data de 31 decembrie 2023. Proiectul cuprinde 26 de contracte de lucrări (de tip execuție și de tip proiectare și execuție), 4 contracte de servicii și 2 contracte de produse/ furnizare.

Extindere și reabilitare rețea de distribuție

Proiectul include lucrări de extindere a reţelei de alimentare cu apă potabilă cu 78,7 km și de reabilitare a aproape 95 km de conducte de apă.

Extindere și reabilitare rețea de canalizare

Investițiile incluse în proiect cuprind lucrări de extindere a rețelei de canalizare cu aproximativ 234 de km, respectiv de reabilitare a aproape 50 km de conducte de canalizare.

Stații de epurare

În cadrul proiectului, vor fi construite 3 noi stații de epurare a apei uzate și alte 3 stații de epurare vor fi retehnologizate și extinse.

Media

Aparegio Gorj derulează, cu sprijinul Consultantului pentru managementul proiectului, măsuri concrete de informare a publicului din județul Gorj cu privire la implementarea proiectului și la asistența financiară nerambursabilă acordată de UE prin POIM 2014-2020. Prin acestea, se numără și organizarea unei campanii de educare ecologică, informare și de promovare a proiectului în cadrul instituțiilor de învățământ din localitățile cuprinse în proiect, care a fost lansată în luna iunie 2023. 

Play Video

Camera de presă

Aparegio Gorj a semnat, la data de 13.02.2023,  contractul pentru proiectarea și execuția de lucrări la sursele și aducțiunile de apă din Târgu Jiu și Polata.

Hartă interactivă

Proiectul vizează investiții pentru următoarele unități teritorial-administrative
beneficiare. 

Târgu Jiu

Proiectul vizează investiții pentru următoarele unități teritorial-administrative.

Tismana

Proiectul vizează investiții pentru următoarele unități teritorial-administrative.

Peștișani

Proiectul vizează investiții pentru următoarele unități teritorial-administrative.

Turcinești

Proiectul vizează investiții pentru următoarele unități teritorial-administrative.

Bumbești-Jiu

Proiectul vizează investiții pentru următoarele unități teritorial-administrative.

Novaci

Proiectul vizează investiții pentru următoarele unități teritorial-administrative.

Târgu Cărbunești

Proiectul vizează investiții pentru următoarele unități teritorial-administrative.

Țicleni

Proiectul vizează investiții pentru următoarele unități teritorial-administrative.

Turceni

Proiectul vizează investiții pentru următoarele unități teritorial-administrative.

Rovinari

Proiectul vizează investiții pentru următoarele unități teritorial-administrative.

Motru

Proiectul vizează investiții pentru următoarele unități teritorial-administrative.